Bioaktív molekulákat tanulmányoznak torontói diákok a JGYPK Nyári Egyetemén

 

Kanadai és európai hallgatókat lát vendégül Szegeden az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kémiai Informatika Tanszéke kéthetes Nyári Egyetem programsorozata keretében.

 

 

 


2012. május 14.

„Csizmadia G. Imre professzor évek óta dolgozik a Kémiai Informatikai Tanszék meghívott oktatójaként, nagy segítségére van nem csak a tanszéknek, hanem az egyetemnek is az a kiterjedt nemzetközi kapcsolat, amivel rendelkezik” – mondta el a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Torontói Egyetemmel való kapcsolatáról Galambos Gábor dékán. „Remélem, hogy az a tudományos és oktató munka, amely a tanszék részéről megnyilvánul, ebben a Summer Schoolban is működni fog” – tette hozzá. Az elmúlt hónapok szervezőmunkája révén az egyetem lehetőséget kapott arra, hogy a Semmelweis Egyetemmel és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködésben jelentős számú kanadai hallgató számára olyan programokat szervezzen, melyek keretében Magyarországon kreditpontokat tudnak gyűjteni a hallgatók.

Csizmadia professzor bevezetőjében a jövő egyeteméről beszélt. Mint hangsúlyozta, a jövő nem a múlt és a jelen folytatása, hanem azok következménye. Az egyetemi misszió szimbolikus érméjének nem két, hanem három oldala van: az oktatás és a kutatás mellett – melybe egyre inkább már a graduális képzésben is bevonják a hallgatókat – a globális nézőpont elsajátítása is kulcsfontosságúvá válik. Ezt is szeretnék közvetíteni a Torontói Egyetem hallgatóinak – az intézményt egyébként a világ 200 ezer egyeteme közül a 11-dik legjobbként tartják számon.

Az idei Nyári Egyetemen számítógépes modellezéssel bioaktív molekulákat tanulmányoznak a hallgatók, és azt vizsgálják, hogy az oxidatív stressz milyen károkat okoz a molekulákban. „Azért is örülök igazán ennek a programnak, mert nemzetközi kutatások, például HURO-projektünk keretében is dolgozunk hasonló molekulákkal környezetvédelmi témákban” – így a dékán.

arró András tudományos és innovációs rektorhelyettes szintén hangsúlyozta a két rangos magyar egyetemmel való partnerséget a Nyári Egyetemen, és kiemelte a JGYPK szervezőmunkájának sikerességét. A témáról szólva a rektorhelyettes úgy nyilatkozott: az élő és élettelen természettudományok kapcsolatának fontossága magáért beszél, a kémia és biológia határterületét vizsgálják majd a résztvevők, részben kapcsolódva a gyógyszerkutatáshoz, amikben Csizmadia professzor is nemzetközileg elismert szakember.

A Nyári Egyetemet 2007-től minden évben megszervezi az SZTE JGYPK Kémiai Informatika Tanszéke. A diákok eddigi kutatásaiból számos publikáció jelent már meg nemzetközi folyóiratokban. A képzésben évről évre résztvevő torontói diákok eredményeit kredittranszferrel a Torontói Egyetemre küldik.

Arany Mihály

II. visegrádi konferencia

2012. június 13. és 16-a között a 2. Visegrádi Konferencián vettek részt a Kémiai Informatika Tanszék munkatársai, melyet közösen rendezett a Szegedi Tudományegyetem, a pozsonyi Comenius Egyetem, a krakkói Jegellonian Egyetem és a České Budějovicében található South Bohemia Egyetem. A közös munka 2009-ben kezdődött, amikor Nove Hrady-ban, Csehországban tartottak egy „mini szimpóziumot” a biológiai rendszerekben létrejövő kölcsönhatások számításáról. A következő évben hasonló szimpóziumot szerveztek Szegeden. 2011-ben szintén Nove Hrady szolgált az 1. Visegrádi Szerkezeti Rendszerbiológia Konferencia helyszínéül. Idén Gyöngyöstarjánban rendezték a 2. Visegrádi Konferenciát, melynek egyik fő témája a különböző számítási módszerek használata volt a biológiailag releváns makromolekulák tanulmányozásában a kvantumszámításoktól kezdve az atomisztikus modelleken át a biológiai rendszerek coarse-grain molekuláris dinamikájáig. A másik fő téma a kísérleti technikákra fókuszált, elsősorban a spektroszkópikus módszerekre melyek kiegészítik a szimulációkat vagy hitelesítik azok használatát. A négy visegrádi ország (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) tudósain kívül Nagy-Britanniából, Dániából, Ausztriából, Németországból, Svédországból és Szerbiából is érkeztek kutatók.

Az előadásokon és a poszter bemutatókon túl a résztvevőknek lehetősége nyílt kevésbé hivatalos formában is a tudományos beszélgetésre, mellyel megalapozhatták az esetleges jövőbeni kutatói együttműködéseket.

Eltérés volt az előző évekhez képest az a törekvés, hogy a résztvevő hallgatók minél nagyobb teret kapjanak a kutatásaik bemutatásához rövid előadásokon, poszter bemutatókon és a tapasztaltabb tudósokkal folytatott beszélgetéseken keresztül.

Az előadások után a külföldiek bepillantást nyerhettek Magyarország turisztikai látnivalóiba és gasztronómiájába. A programot mátrai borokkal való ismerkedés és a Világörökség részét képző Hollókőre tett látogatás színesítette.

 

 

Hollókő

A Soft Matter folyóirat legolvasottabb cikke február hónapban

Fejer, SN,Chakrabarti D, Wales DJ.  2011.  Self-assembly of anisotropic particles. Soft Matter. 7:3553-3564. Abstract

A potenciálenergia-felület azon általános tulajdonságait vizsgáljuk, amelyek fontosak anizotróp építőelemek különböző struktúrákká való spontán szerveződéséhez. A használt kölcsönhatási energiafüggvények olyan mezoszkopikus (a nano- és mikroszkopikus közé eső mérettartomány) részecskék viselkedésének leírására használhatók, mint pl. a kolloidok vagy funkcionalizált fémklaszterek. Megmutatjuk, hogy az építőelemek anizotrópiája (alakja) és az irányfüggő kölcsönhatások a legfontosabb tényezők, amelyek jól meghatározott morfológiák spontán kialakulását befolyásolják. A bemutatott modell paramétereinek változtatásával ezt az önszerveződési hajlamot szisztematikusan lehet variálni. Helikális struktúrák önszerveződésének egy elégséges feltételét is megfogalmazzuk a publikációban.


Staff

Dr. Jójárt Balázs

Email: jojartb [at] jgypk.u-szeged.hu

Tel.: +36-62/544-779
Mellék: 4779

Fogadóóra: Kedd 10-12

Dr. Szőri Milán

Email: milan [at] jgypk.u-szeged.hu

Tel.: +36-62/544-779
Mellék: 4779

Fogadóóra: Kedd 10-12

 

Dr. Marsi István

Email: marsi [at] jgypk.u-szeged.hu

Tel.: +36-62/544-778
Mellék: 4778

Fogadóóra: Kedd 14-15

 


 

Dr. Seres László

Email: seresl [at] jgypk.u-szeged.hu

Tel.: +36-62/544-6076
Mellék: 6076

 


 

Fiser Béla

Teaching Assistant

Email:fiserb [at] jgypk.u-szeged.hu

Tel.: +36-62/544-779
Mellék: 4779


 

Laboráns

Vass Zoltánné Katalin

Külsős munkatársak

Labádi Máté

Terület: IT expert, HPC computing