A Soft Matter folyóirat legolvasottabb cikke február hónapban

Fejer, SN,Chakrabarti D, Wales DJ.  2011.  Self-assembly of anisotropic particles. Soft Matter. 7:3553-3564. Abstract

A potenciálenergia-felület azon általános tulajdonságait vizsgáljuk, amelyek fontosak anizotróp építőelemek különböző struktúrákká való spontán szerveződéséhez. A használt kölcsönhatási energiafüggvények olyan mezoszkopikus (a nano- és mikroszkopikus közé eső mérettartomány) részecskék viselkedésének leírására használhatók, mint pl. a kolloidok vagy funkcionalizált fémklaszterek. Megmutatjuk, hogy az építőelemek anizotrópiája (alakja) és az irányfüggő kölcsönhatások a legfontosabb tényezők, amelyek jól meghatározott morfológiák spontán kialakulását befolyásolják. A bemutatott modell paramétereinek változtatásával ezt az önszerveződési hajlamot szisztematikusan lehet variálni. Helikális struktúrák önszerveződésének egy elégséges feltételét is megfogalmazzuk a publikációban.