Title Author Supervisor Released
A megújuló energiaforrások Kiss Molnár Edina Dr. Seres László 2012
Környezetbarát fejlesztések a műanyaggyártásban Tompai Tímea Dr. Marsi István 2012
A 3 Dimenziós molekulatervezés automatizálása egy webes... Müller László Dr. Viskolcz Béla 2008
A szóda granulometriájának vizsgálata Francziszti László Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2004
A kenőanyagok kémiai elemzése és felhasználása napjainkban Illés Boglárka Dr. Király Zoltán 2004
Interaktív 3D molekulaszemléltető programok a kémia... Németh Mihály Dr. Viskolcz Béla 2004
Gázkromatográfia a minőségi és mennyiségi analízisben Palágyi Krisztina Dr. Király Zoltán 2004
Szemléltetési lehetőségek a Magyar Természettudományos... Ecsedi Marietta Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2004
Kémiai szakköri munkafüzet a 7. évfolyam részére Garai-Szabóné Póth Edit Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2004
A nitrogénműtrágyák mezőgazdasági jelentősége és környezeti... Lőrinczné Gyulai Márta Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2004
Szalmacellulóz gyártás – egyedül Európában Pataki Attiláné Dr. Király Zoltán 2004
Közepes és nagy aktivitású radioaktív hulladékok tárolása Rácz Ferenc Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2004
A lovászi olajmező és infrastrukturális környezete Soósné Bertalan Irén Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2004
Elosztott kémiai számítások Fülei Gábor Dr. Viskolcz Béla 2003
Kőolajzárványok vizsgálata kvarckristályban... Majzik Hedvig Dr. Viskolcz Béla 2003
Gondolkodtató feladatok a KÉMIA 7. tankönyv alapján Benye Györgyné Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2003
A dunaújvárosi papír- és cellulózgyár szennyvizének... Juhász Erika Dr. Marsi István 2003
A fontosabb ötvözőelemek hatásai az acél tulajdonságaira Poszt Imre Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2003
Kábítószerekkel kapcsolatos félreértett fogalmak Tóth Mihály Dr. Viskolcz Béla 2003
Gondolkodtató feladatok a KÉMIA 8. tankönyv alapján Zalai Angelika Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2003
Dimetoát hatóanyagú növényvédőszer hatása a háziméhekre Bereczki Veronika Dr. Herzfeld Rozália 2002
A szén nem hagyományos allotróp módosulatai Kardos Imre Attila Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2002
A kőolaj bányászata Kothencz Edit Dr. Király Zoltán 2002
A Magyar Vegyészeti Múzeum Purger Krisztina Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2002
A bőrgyártás Balassáné Gerussi Orsolya Dr. Király Zoltán 2002
A Tisza vízminőségének vizsgálata, különös tekintettel a... Bárkányi Zoltán Dr. Herzfeld Rozália 2002
Szeszgyártás a Hungrana Kft.-nél Szabadegyházán Fodor Zoltán Dr. Király Zoltán 2002
A dolomit Kissné Szalai Ágnes Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2002
Nitrocellulóz alapú lőporok gyártása és felhasználása Sümegi Imre Dr. Király Zoltán 2002
Növényi mérgezések Balázs Viktória Dr. Herzfeld Rozália 2001
Szervezetünk katalizátorai a vitaminok Bójás Andrea Dr. Király Zoltán 2001
Háttéranyag kémiai üzemek látogatásának vezetéséhez Jankó Stefánia Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
A fluor szerepe a fogszuvasodás megelőzésében Kovács Andrea Dr. Herzfeld Rozália 2001
A Paksi Atomerőmű vízfelhasználása, hatása a Dunára Nickl Erika Dr. Herzfeld Rozália 2001
A talaj elemi összetevői Vörös Beáta Dr. Herzfeld Rozália 2001
A cukorgyártás folyamata. A cukorgyári szennyvízvizsgálatok... Béres Ibolya Dr. Király Zoltán 2001
Bibliográfia a kémia tanításához és tanulásához az... Czudor László Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
A Mezőtúr környéki holtágrendszer bemutatása, különös... Gábor Balázsné Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Készség- és képességfejlesztés tanórán kívüli... Gladkov Hajnalka Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Hulladékgazdálkodás a Paksi Atomerőműben Hazné Genye Anita Dr. Herzfeld Rozália 2001
A kémia történetének néhány jelentős egyénisége Kiss Lászlóné Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Élelmiszer-adalékanyagok, azaz a „misztikus” E-számok Melis Erika Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Felső-Kiskunsági szikes tavak Moravcsik Csabáné Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
A békéscsabai termálvíz Németh Lajosné Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Háttéranyag képekben a kémia tanításához Rádiné Gémes Ildikó Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Óravázlatok a 8. osztályos kémia tanításához Romsicsné Nagy Márta Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
A bajai Kamarás-Duna vízminőségének vizsgálata Salamon Ágnes Dr. Herzfeld Rozália 2001
Az óravázlatok szerepe az ismeretek közvetítésében Vágvölgyiné Szepessy Csilla Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
A réz és vegyületei Árendás Péter Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Kémia a mindennapi életben Csonkáné Batíz Bernadett Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001