Title Authorsort icon Supervisor Released
A talajok fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata Ábrahám Mária Márta Forgách Géza 1968
Az atom szerkezete Ádám Anna Dr. Eperjessy György 1948
Környezeti nevelés a kémia szakkörön (nincs) Ádám Tibor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
Az üveggyártás nyersanyagai, szerepük az üvegek... Alhegyi Gézáné Dr. Nagy Pál 1976
Alumíniumgyártás Ambrus Erzsébet ? 1972
Schiff-bázisok elnyelési színképe Ambrus Rozália Dr. Nagy Pál 1974
Agrokémia és a falusi népoktatás Angeli Tamás Forgách Géza 1963
Korszerű szemlélet és természettudományi koordináció az... Antal Imre Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1976
Környezetvédelem, a levegő tisztaságának védelme Antalné Kardos Csilla Dr. Berecz Árpádné 1988
A réz és vegyületei Árendás Péter Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Munkalapok a 7. osztályos kémia tanításához Árvai János Bari Róbert 1980
Veszélyes hulladékok Asztalos Adrienne Dr. Herzfeld Rozália 1995
A kémia tanításának története hazánkban Asztalos Ágnes ? 1975
Hazai szikesek előfordulása és javítási eljárásaik Babenyecz Mária Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1993
A rádioaktivitás Bacsa Lujza Dr. Jugovics Lajos 1932
Üzemi gyakorlatok szerepe és módszertani kérdései a... Bácsfalvi Béla Dr. Kóbor Jenő 1977
A réz és ötvözetei Bagoly Márta Dr. Jugovics Lajos 1932
Az alapfokú kémia tanítás tartalmi kérdései a felszabadulás... Báhidszki Istvánné Forgách Géza 1965
Atommodellek Bahil Lajosné Gál Hajnalka ? 1986
A króm Bál Györgyi Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
Megtanítási program alkalmazása a 8. oszt. „Nemfémes”... Balassa Lászlóné ? 1986
A bőrgyártás Balassáné Gerussi Orsolya Dr. Király Zoltán 2002
A kénsavgyártás fejlődése Balázs Istvánné Forgách Géza 1970
A periódusos rendszer és használata az általános iskolában Balázs Istvánné Dr. Nagy Pál 1988
Növényi mérgezések Balázs Viktória Dr. Herzfeld Rozália 2001
Zsírok és olajok Balla Erzsébet Kóbor Jenő 1959
Az eruptív kőzetek elterjedése Magyarországon Balogh Ibolya Dr. vitéz Lengyel Endre 1936
Oldószerhatás a piridoxál-foszfátból képződő Schiff-bázis... Balogh Rita Dr. Herzfeld RozáliaDr. Nagy Pál 1990
Oldószerhatás a piridoxál-foszfátból képződő Schiff-bázis... Balogh Rita Dr. Herzfeld RozáliaDr. Nagy Pál 1991
Az ellenőrzés és értékelés különféle formáinak alkalmazása... Balogh Terézia Bari Róbert 1986
A kaucsukról, a gumiról és a gumicsizmagyártás... Bán Attila Dr. Kóbor Jenő 1997
A defláció hatása hazai és külföldi kőzetpéldák alapján Bányai Márta Dr. vitéz Lengyel Endre 1935
Sztereoidok, sztereoidanalógok: azaszteroidok. (Irodalmi... Bárány Margit Dr. Kóbor Jenő 1980
Bisz-szaliciliden-orto-fenilén-diamin és benzil-amin... Bárkányi Éva Dr. Nagy Pál 1977
A Tisza vízminőségének vizsgálata, különös tekintettel a... Bárkányi Zoltán Dr. Herzfeld Rozália 2002
A tankönyvi ábrák szerepe a kémia tanításában Barna Judit Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1996
A folyamatos acélöntés technológiája Barna László Dr. Berecz Árpádné 1998
Műanyagok Barta Mária ? 1966
Kémiai egyenletek tanítása az általános iskolában Barta Mária Bari Róbert 1976
A politechnikai nevelés néhány lehetősége az általános... Bartha Magdolna Bari Róbert 1974
Magyar alumíniumgyártás fejlődése Bátfai Margit Forgách Géza 1963
Vas korrózióvédelmét szolgáló bevonó- és passziválóanyagok... Báthy Géza Dr. Nagy Pál 1966
Befőttek hőkezeléses tartósítása során jelentkező... Bátor Berta Forgách Géza 1970
Az alapfokú kémia tanítás fejlődése hazánkban Battancs István Tornyai? 1959
Európa és hazánk múltja az ásványtan tükrében Békési Attila Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
A bioszféra szempontjából fontos elemek környezeti kémiája Benák Anna Dr. Herzfeld Rozália 1991
A kémia jelentősége a mezőgazdasági növénytermesztésben Bende Sándor Dr. Eperjessy György 1941
Gondolkodtató feladatok a KÉMIA 7. tankönyv alapján Benye Györgyné Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2003
Dimetoát hatóanyagú növényvédőszer hatása a háziméhekre Bereczki Veronika Dr. Herzfeld Rozália 2001
Dimetoát hatóanyagú növényvédőszer hatása a háziméhekre Bereczki Veronika Dr. Herzfeld Rozália 2001