Title Author Supervisorsort icon Released
Erjedési folyamatok és az erjedési iparok Tasi Gyula ? 1958
Növényi és állati zsiradékok Miko János ? 1958
Az atomenergia felhasználása Király Katalin ? 1958
Bőrgyártás Szabó István ? 1958
Az abszorpciós színkép és annak öszefüggése a molekula... Megyeri János ? 1960
Néhány szó az alkaloidokról Timár Pál ? 1960
Vitaminok Őr Teréz ? 1960
Terpének Bubori Ilona ? 1960
Azofestékek Gyömbér Mária ? 1960
Izotópok az ipar és mezőgazdaság területén Szikszai István ? 1960
A sztereoizoméria Szőke László ? 1960
A periódusos rendszer fejlődése Strassburger Mária ? 1960
A legegyszerűbb aromás szénhidrogének szerkezete és reakciói Süveges Ilona ? 1960
Hormonok Mészáros Ferenc ? 1960
A 2-oxi-benzálanilin képződésének és hidrolízisének... Csetényi Mihály és Mészáros Sándor ? 1961
A vitaminok Mészáros Győző ? 1961
A trágyázás történeti áttekintése Varga István ? 1963
Az aliciklusos vegyületek néhány finomabb szerkezeti... Vida Mária ? 1965
Az izotópia és felhasználása Kovács Károlyné ? 1966
A B12-vitamin Falusi Anna ? 1966
Harc az egészségért kémiai anyagokkal. A rák kemoterápiája Bori Julianna ? 1966
A kőolaj technológiája és felhasználása Gyaraki Ida ? 1966
Az alumínium előállításának technológiája Csóti Magdolna ? 1966
Műanyagok Barta Mária ? 1966
Alumíniumgyártás Ambrus Erzsébet ? 1972
Az acélok felületi kezelése, kékoxidálás Sinkó Sándorné Tánczos Éva ? 1972
A műkaucsukgyártás történeti áttekintése és gyártásának... Csóti Lászlóné ? 1972
Sav-bázis titrálások elméletének programozása Szabó Sándorné ? 1973
A morfin Kis Mária ? 1973
A huminsavak vizsgálata Hárs Erzsébet ? 1973
Zinter magnezit gyártástechnológiája Gulyás Ágnes ? 1973
A fényképezés Kiss Márta ? 1973
Adatok a Szegedi Tanárképző Főiskolai Kémiai Tanszékének és... Nagy Tiborné Szőke Péterné ? 1973
Magyarország ásványi nyersanyagai Moravusz Éva ? 1974
Az elemfogalom kialakulása, fejlődése. Általános iskolai... Másli Margit ? 1974
Az általános iskolai kémiaoktatás hatékonyságának néhány... Meskó Katalin ? 1974
A kémia tanításának története hazánkban Asztalos Ágnes ? 1975
Társasjáték a kémia tanulásához Dudik IstvánnéBartók Erzsébet Éva ? 1975
Huminsav előállítása Kalenda Gabriella ? 1975
Korszerűségre törekvés az általános iskolai kémiatanításban Koller Ágnes ? 1975
Koncentrációs lehetőségek az általános iskolai kémia és... Szász Julianna ? 1975
Tantervjavaslat kémiából az általános iskolák számára Pap AndrásnéFáy Ildikó ? 1976
Feladatlapos ellenőrzés alkalmazása a kémia tanításában Pintér Jánosné Makó Ágnes ? 1976
Atommodellek Bahil Lajosné Gál Hajnalka ? 1986
Megtanítási program alkalmazása a 8. oszt. „Nemfémes”... Balassa Lászlóné ? 1986
Az előismeretek kigyűjtése a kémia tanításához matematika,... Bula Katalin ? 1986
Az ellenőrzés, értékelés különféle módszereinek alkalmazása... Csóti Lászlóné ? 1986
Fogalmak szerepének összehasonlítása a párhuzamos... Kopasz Mária ? 1986
Tanulókísérletek tapasztalatai Kószó Károlyné ? 1986
A kémiai reakciók sebességét befolyásoló tényezők Lehner Erika ? 1986