Title Author Supervisor Released
A légköri ózonréteg helyzetéről Dudás László Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Korszerű PVC-padló gyártás és anyagai Janics Csaba Dr. Marsi István 2001
Az Egerszalók kiaknázatlan kincse (Hőforrás) Kakuszi Sándor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Bauxitkutatás Németi László Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Szennyvízkezelés Algyőn Ördög István Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Tűzoltó habképzőanyagok és a PYROCOOL Örkényi Erneszt Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2001
Dimetoát hatóanyagú növényvédőszer hatása a háziméhekre Bereczki Veronika Dr. Herzfeld Rozália 2001
Dimetoát hatóanyagú növényvédőszer hatása a háziméhekre Bereczki Veronika Dr. Herzfeld Rozália 2001
Újabb eredmények, érdekességek a kémia és határtudományai... Csollár Géza Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2000
A Paksi Atomerőmű Dunára gyakorolt környezeti hatása Kovács Martina Dr. Herzfeld Rozália 2000
Vízkémiai és vízbiológiai vizsgálati módszerek... Sára Gabriella Sr. Siposné dr. Kedves Éva 2000
Háttérismeretek a kémiai alapismeretek oktatásához Varga Szidónia Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2000
Általános- és szervetlen kémiai fogalomtár Verseghy Veronika Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2000
Klórtartalmú peszticidek gázkromatográfiás vizsgálata Vér Ágnes Dr. Herzfeld Rozália 2000
A földgáz jelentősége és szállításának veszélyei Bölcskei-Molnár Zoltán Dr. Berecz Árpádné 2000
Agyagművesség Karancsi Sándor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2000
A hidrogénkötésről és szerepéről a fehérjemolekulák... Kecskés László Dr. Kóbor Jenő 2000
A Nagylengyeli Olajmező kitermelési eljárásai. Az NL-282/A... Kenyeres Sándor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2000
A korrózió és a korrózió elleni védelem Kondacs Zsolt Dr. Nagy Pál 2000
PB autógáz felhasználás és tűzvédelmi vonatkozásai Ludányi András Dr. Kóbor Jenő 2000
Az Alföld Porcelángyár Makula Gábor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 2000
A hegesztés technológiája Végh Pál Dr. Berecz Árpádné 2000
A Paksi Atomerőmű vízfelhasználása, hatása a Dunára Nickl Erika Dr. Herzfeld Rozália 2000
Magyarország talajainak vizsgálata Gabnai Edit Dr. Herzfeld Rozália 1999
A mák-alkaloidok Grócz Attila Dr. Kóbor Jenő 1999
Szennyvíztisztítás Jászszentlászlón Horváth Anikó Dr. Herzfeld Rozália 1999
Levegőtisztaság-védelem a Mátrai Erőmű Részvénytársaságnál Nyíri Szilvia Dr. Herzfeld Rozália 1999
Méregtani kémia Pádár Tímea Dr. Herzfeld Rozália 1999
Az acetilénpalackok megelőző és mentő tűzvédelme Borbély Sándor Dr. Kóbor Jenő 1999
A vas kultúrtörténete Deme István Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1999
Az impulzus tűzoltás Fekete Tamás Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1999
A hidrogén előállítása és felhasználása a Paksi Atomerőműben Furka Tibor Dr. Berecz Árpádné 1999
Atomerőművi kis és közepes radioaktivitású veszélyes... Göbl András Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1999
A hajdúszoboszlói térség kiürült gázmezőinek... Karácson Tibor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1999
A konverteres acélgyártás technológiája a Dunaferr LD... Katona Tamás Dr. Berecz Árpádné 1999
A tűzoltóporok Kis László Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1999
A víz mint tűzoltóanyag Mácsik Zoltán Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1999
A szén-dioxid és annak felhasználása tűzoltó anyagként Németh Vilmos Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1999
Az üveg és alapanyagai Nógrádi Csaba Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1999
A műanyag hulladékok újrafeldolgozása, újrahasznosítása,... Stircz György Dr. Marsi István 1999
Oltóanyagok, impulzusoltás Tarlós István Dr. Berecz Árpádné 1999
A Budai-hegység és a Budai-hévforrások Zrufkó István Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1999
Olajkísérő és szabadgázok előkészítése és feldolgozása Varga Tibor Dr. Kóbor Jenő 1999
A színek világa és a műanyagok Bohák János Dr. Marsi István 1999
A Paksi Atomerőmű Dunára gyakorolt környezeti hatása Kovács Martina Dr. Herzfeld Rozália 1999
Környezetvédelmi kitekintés CHRIS C. PARK „A savas eső”... Béres Mónika Dr. Herzfeld Rozália 1998
A „Lehrbuch der Chemie” és a „Chemie heute” című kémia-... Bezsenyi Boglárka Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1998
Térhatású képek az iskolában (mellékelt: CD, videoszalag,... Havai Zoltán Király Zoltán 1998
Egészségvédelem a Dunai Vasműben Kiss Andrea Dr. Herzfeld Rozália 1998
A folyamatos acélöntés technológiája Barna László Dr. Berecz Árpádné 1998