Title Author Supervisor Released
Az alumíniumkohászat környezetre gyakorolt hatása Danka János Dr. Berecz Árpádné 1998
Tűzoltói beavatkozás közúton történő veszélyes anyag... Fekecs József Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1998
A bauxit Frank László Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1998
A mangánérc és képződése Horváth Zoltán Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1998
A kőolaj keletkezése és kitermelése az algyői medencében Huszár Tibor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1998
Az acetilénről, különös tekintettel hegesztéstechnológiai... Püspöki Péter Dr. Kóbor Jenő 1998
A savfényezés technológiája az Ajkai Üveggyárban Rózsa Sándor Dr. Berecz Árpádné 1998
Az azidok tulajdonságai, valamint biztonságtechnikai... Szilágyi László Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1998
Röviden az alkaloidokról, különös tekintettel az... Szögi Tibor Dr. Kóbor Jenő 1998
Kommunális szennyvíziszapok égetése Szökő Csaba Dr. Berecz Árpádné 1998
A karbamid gyártása Zentai Lajos Dr. Berecz Árpádné 1998
Magyarország talajainak vizsgálata Gabnai Edit Dr. Herzfeld Rozália 1998
A kaucsukról, a gumiról és a gumicsizmagyártás... Bán Attila Dr. Kóbor Jenő 1997
Az alginit és jelentősége Czéh István Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
A vizualitás, a számítógépes grafika és multimédia... Fehér Tibor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
A tűzoltó szakképzés fejlődése és a kémia oktatása a... Gáspár István Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
Az Erdélyi-medence kősótelepeinek képződése és a kősó... Horváth Sándor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
Halongázok a tűzoltásban, és új alternatívái környezetünkért Horváth Tibor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
A szén-monoxid Kiss András Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
Mezei pozok irtási eljárások, ezek ökotoxikológiai hatása Kőfejű László Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
A növényvédőszerek alkalmazása az almáskertekben Ősz Béla Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
Beavatkozás, tűzoltás növényvédőszerek jelenléte esetén Tóth László Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
Környezeti nevelés a kémia szakkörön (nincs) Ádám Tibor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
A króm Bál Györgyi Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
Európa és hazánk múltja az ásványtan tükrében Békési Attila Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
A Bükk hegység ásványtani vizsgálata Bundity Zoltán Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
A nemfémes elemek biogeokémiai körforgása Katona Tünde Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
Élelmiszerek radioaktivitásának változása a csernobili... Péti Cecília Dr. Herzfeld Rozália 1997
A kalcium és a magnézium szerepe az emberi szervezetben Potor Edit Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1997
A diklór-etilén szennyezettség vizsgálata Szekszárd... Pozsonyi Petra Dr. Herzfeld Rozália 1997
Egészségvédelem a Dunai Vasműben Kiss Andrea Dr. Herzfeld Rozália 1997
A tankönyvi ábrák szerepe a kémia tanításában Barna Judit Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1996
A Nemzeti Alaptanterv kémiára vonatkozó elképzelései a 7-8... Berényi Anikó Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1996
A mikroelemek mennyiségi meghatározása a talajból Farkas Judit Dr. Herzfeld Rozália 1996
Alumínium Halasiné Csúzdi Anna Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1996
A cink biológiai jelentősége az emberi szervezetben Lach Katalin Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1996
A három legmérgezőbb fém: ólom, higany és kadmium (nincs) Marsi Anikó Dr. Herzfeld Rozália 1996
Alternatív energiaforrások Marticsekné Sápi Anikó Dr. Herzfeld Rozália 1996
Kémiai érdekességekkel a pontos fogalomalakításért Nyári Mónika Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1996
A vas és a réz, mint mikroelem élettani jelentősége az... Pusztai Klára Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1996
A természetes víz és a vízforrások Rigó Anikó Dr. Herzfeld Rozália 1996
A Nemzeti Alaptanterv kémiára vonatkozó elképzelései a 9-10... Schmitzhofer Irén Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1996
Az elméleti kémia néhány eredményének alkalmazása a... Vadvári Árpád Dr. Marsi István 1996
Az „Elemente Chemie I.” című kémia-tankönyv bemutatása Várhelyi Enikő Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1996
Élelmiszerek radioaktivitásának változaása a csernobili... Péti Cecília Dr. Herzfeld Rozália 1996
A diklór-etilén szennyezettség vizsgálata Szekszárd... Pozsonyi Petra Dr. Herzfeld Rozália 1996
Veszélyes hulladékok Asztalos Adrienne Dr. Herzfeld Rozália 1995
A kerámiaipar Csaba Ágnes Dr. Berecz Árpádné 1995
A kalcium-karbonát főbb megjelenési formái Csányi Róbert Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1995
Az arzén és előfordulása a békés megyei ivóvizekben Domokos Éva Dr. Herzfeld Rozália 1995