Title Author Supervisor Released
Az ezüst Domonyi Eszter Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1995
Fényforrások Gyevi Andrea Dr. Berecz Árpádné 1995
Az arany Hagyó Kamilla Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1995
A mintavétel és a mintaelőkészítés jelentősége a felszín... Halász István Dr. Herzfeld Rozália 1995
Számítógépes oktatóprogram a periódusos rendszer... Mozsolits Henriette Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1995
A levegő szén-monoxid szennyeződése Rálik Krisztina Dr. Herzfeld Rozália 1995
„A kémia és a mindennapi élet” (szakköri tematika és... Szakács Klára Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1995
Vulkánosság a lemeztektonika felfogásában Szűcs Orsolya Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1995
A tanítási órán végezhető tanulókísérletek Farkas Krisztina Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1994
A kvarc Ferenczi Katalin Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1994
Az s-mező elemeinek környezeti kémiája Horváth Piroska Dr. Herzfeld Rozália 1994
Az elemek rendszerezése Huszka Mónika Dr. Seres László 1994
A környezetünket veszélyeztető ólom (nincs) Kondorossy András Dr. Herzfeld Rozália 1994
Az alkaloidokról, különös tekintettel a magyarországi... Kondorossy Piroska Dr. Kóbor Jenő 1994
A rovarirtás lehetséges útjai a növényvédelemben, különös... Konkoly Thege Viktória Dr. Kóbor Jenő 1994
Háttéranyag az általános- és középfokú kémiaoktatásban... Kovács Erika Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1994
Egy német és egy osztrák kémia tankönyv elemzése Szabó Bakos Gábor Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1994
A videotechnika megjelenése a kémia tanítási-tanulási... Szőke Edit Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1994
„Nézz körül, mindenhol kémia”(Szakköri tematika és... Tóth Flóra Anna Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1994
A kémia kezdete: az alkémia Vereb Annamária Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1994
A levegő porszennyeződése Zádori Erika Dr. Herzfeld Rozália 1994
Az arzén és előfordulása a békés megyei ivóvizekben Domokos Éva Dr. Herzfeld Rozália 1994
Oldószerhatás vizsgálata aldehidgyűrűn szubsztituált Schiff... Sápi Mária Dr. Herzfeld Rozália 1993
Hazai szikesek előfordulása és javítási eljárásaik Babenyecz Mária Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1993
Szilikonok Csányi Károly Dr. Kóbor Jenő 1993
Fullerének Fülöp Gertrúd Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1993
Bauxittelepek keletkezése és minősítése Kiss László Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1993
A katalizátorokról Lantos Ildikó Dr. Berecz Árpádné 1993
A levegőszennyezés összetevői Oláh Erzsébet Dr. Berecz Árpádné 1993
Arzéntartalmú vizek és vizsgálatuk Sipos-Szabó Magdolna Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1993
A savas esők és a karsztosodás Szabadi Szabolcs Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1993
Az ózon problémája jelen világunkban Szabó Zsolt Dr. Berecz Árpádné 1993
Az atmoszféra világa Szóráth Klára Dr. Herzfeld Rozália 1993
Schiff-bázisok benzoidkinoid tautom駻i疔疣ak spektroszkiai... Tombácz Gabriella Dr. Herzfeld Rozália 1993
Háttéranyag a középfokú kémia oktatásához Zalai Edina Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1993
A környezetünket veszélyeztető ólom Kondorossy András Dr. Herzfeld Rozália 1993
A levegő porszennyezése Zádori Erika Dr. Herzfeld Rozália 1993
Bruckner Győző Farkas Anita Dr. Kóbor Jenő 1992
A gyémánt Forró Márta Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1992
Fontosabb agyagásványok, különös tekintettel keletkezésükre Füle Ildikó Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1992
Az N-műtrágyázás hatása a talajra és a szántóföldi... Kupai László Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1992
A gallium Püspüki Péter Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1992
Oldószerhatás vizsgálata aldehidgyűrűn szubsztituált Schiff... Sápi Mária Dr. Herzfeld RozáliaDr. Nagy Pál 1992
A német kémikusok szerepe a kémia fejlődésében Vámosi László Dr. Seres László 1992
Az üveggyártás (Az Orosházi Üveggyár bemutatása) Kürti Ágnes Dr. Berecz Árpádné 1992
„Az ezüstös víz” Csentes Ildikó Dr. Herzfeld Rozália 1992
Kiss Árpád Szabóné Komáromi Ágota Dr. Nagy Pál 1992
Oldószerhatás a piridoxál-foszfátból képződő Schiff-bázis... Balogh Rita Dr. Herzfeld RozáliaDr. Nagy Pál 1991
A bioszféra szempontjából fontos elemek környezeti kémiája Benák Anna Dr. Herzfeld Rozália 1991
A nemesgázok Czékus Judit Dr. Herzfeld Rozália 1991