Title Author Supervisor Released
Gyakorló számítógépes feladatsorok általános iskola... Gulyás Katalin Dr. Deák László 1991
Növényvédőszerek. Kiemelten a klórozott szénhidrogén... György Ildikó Dr. Berecz Árpádné 1991
Az alumíniumról Hederics Gabriella Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1991
A biogáz-előállítás Kiss Pál Zoltán Dr. Kóbor Jenő 1991
Szent-Györgyi Albert, a szaktudós és az ember Knábel Márta Dr. Kóbor Jenő 1991
Az ózon és drámája Pleck Erika nincs meg 1991
Erdey László Schretter Henriette Dr. Nagy Pál 1991
Szervetlen mérgek és fiziológiai hatásaik Tóth Erzsébet Dr. Herzfeld Rozália 1991
Oldószerhatás vizsgálata aldehidgyűrűn szubsztituált Schiff... Sápi Mária Dr. Herzfeld RozáliaDr. Nagy Pál 1991
Egészséges életmódra nevelés az általános iskolában,... Jóba Andrea Dr. Herzfeld Rozália 1991
Az N-2(-hidroxi-1-Naftilidén) aminok elnyelési színképében... Kissné Sere Anna Dr. Herzfeld RozáliaDr. Nagy Pál 1990
A liszt gyártása, összetétele és felhasználása Rideg Ildikó Dr. Berecz Árpádné 1990
Háttéranyag az általános iskola kémia tanításához Juhász Károly Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1990
A vas felhasználása az emberiség történetében Sass Judit Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1990
Szeghalom és vidéke felszín alatti vizei, vízminőségi... Csák István Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1990
A fehérjeszintézis szimulációja mikroszámítógépen Márta Irén Dr. Deák László 1990
Kémiai oktatóprogramok C=64 mikroszámítógépre Szabó István Dr. Deák László 1990
A szerves kémia szemléltetése a kísérletezés és modellezés... Sörösné Telek Etelka Dr. Deák László 1990
Természettudományos nevelés megalapozása Gergye Anna ? 1990
Biológiailag aktív vegyületek: a fehérjék bioszintéziséről... Horváth Mária Dr. Kóbor Jenő 1990
A mikroszámítógép felhasználása a kémia tanításában Nagy Istvánné Dr. Deák László 1990
Differenciált képesség fejlesztés a kémiaórán. Az előre... Kissné Dávid Katalon Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1990
A személyi számítógépek felhasználásának lehetőségei a 7.... Salánki Andrásné Dr. Berecz Árpádné 1990
Környezetvédelem az általános iskola kémia tanításában Tóthné Mészáros Márta Dr. Berecz Árpádné 1990
A kémia tanítás koncentrációs lehetőségei a párhuzamosan... Sipos Antalné Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1990
Biológiailag aktív vegyületek: Alkaloidok Mészáros László Dr. Kóbor Jenő 1990
Oldószerhatás a piridoxál-foszfátból képződő Schiff-bázis... Balogh Rita Dr. Herzfeld RozáliaDr. Nagy Pál 1990
A kémia szerepe a nyomozó munkában Berhardt Margit ? 1989
Gyümölcsitalok gyártástechnológiája és minőségellenőrzése Bojtos Edit Dr. Berecz Árpádné 1989
Gyümölcsfeldolgozás a Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombinátban Csányi Éva Dr. Berecz Árpádné 1989
Minőségellenőrzés a baromfifeldolgozásban Kőszegi Erzsébet Dr. Berecz Árpádné 1989
Tej és tejtermékek gyártástechnológiája, vizsgálati... Sáfrány Ilona Dr. Berecz Árpádné 1989
Oldószerelegyek * 駻t駝駭ek meghat疵oz疽a kapcsolat a * 駸 a t... Hegedűs Edit,Gergelyfi József Dr. Herzfeld RozáliaDr. Nagy Pál 1989
Az N-2(-hidroxi-1-naftilidén) aminok elnyelési színképében... Kissné Sere Anna Dr. Herzfeld RozáliaDr. Nagy Pál 1989
Kémiai gyakorlóprogramok a Tanárképző Főiskola Szerves... Kiss Zsolt Dr. Deák László 1989
Kémiai gyakorlóprogramok az általános iskola Kecskésné-... Márkus Henriette Dr. Deák László 1989
Környezetvédelem, a levegő tisztaságának védelme Antalné Kardos Csilla Dr. Berecz Árpádné 1988
Talajvédelem Fiala Ildikó Dr. Berecz Árpádné 1988
A nukleáris energia jelentősége a világ... Földi János Dr. Nagy Pál 1988
Oldószerelegyek * 駻t駝駭ek meghat疵oz疽a kapcsolat a * 駸 a t... Gergelyfi József Dr. Nagy PálDr. Herzfeld Rozália 1988
Oldószerelegyek * 駻t駝駭ek meghat疵oz疽a Hegedűs Edit Dr. Nagy PálDr. Herzfeld Rozália 1988
Egészséges életmódra nevelés az általános iskolában,... Nyíri Tiborné Dr. Herzfeld Rozália 1988
Egészséges életmódra nevelés az általános iskolában,... Tóth Éva Dr. Herzfeld Rozália 1988
A periódusos rendszer és használata az általános iskolában Balázs Istvánné Dr. Nagy Pál 1988
A személyi számítógép alkalmazása az általános iskolai... Dr. Berta Lászlóné Dr. Deák László 1988
A kémia szakkör Buresné Balogh Ilona Bari Róbert 1988
Modellek jelentősége a szerves kémia korszerű tanításában Csiszár Róbertné ? 1988
Mikroszámítógép a kémia általános iskolai tanításában Dr. Deákné Melján Aranka ? 1988
Kémiai áramforrások Domján Ágnes Dr. Herzfeld Rozália 1988
Periódi Farkas József Dr. Deák László 1988