Title Author Supervisor Released
Elektrokémiai folyamatok az iparban Ferenc Péterné Dr. Herzfeld Rozália 1988
A víz jelentősége, szennyezése és védelme Földvárszki Zsuzsa Bari Róbert 1988
Kolloidok szerepe a mindennapi életben és a kémia... Illésné Kovács Erzsébet Dr. Berecz Árpádné 1988
Az anyagi halmazok szerkezete Ladányi Edit Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1988
A korszerű természettudományos szemlélet kialakítása a... Mátyus Imréné Dr. Rigó Jázon 1988
A szaktanterem szerepe a kémia tanításában Polgár Andrásné Bari Róbert 1988
Szakköri tematika az általános iskolák 7-8. osztályosai... Pusztainé Szabó Margit Dr. Berecz Árpádné 1988
Hidrogénkötés szerepe a makromolekuláris biológiailag... Rónai Tibor Dr. Kóbor Jenő 1988
A kémia tantárgy tanításával kapcsolatos problémák,... Szabó Eszter Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1988
A hidrogénkötés és szerepe az anyagok tulajdonságaiban Szabó Etelka Dr. Nagy Pál 1988
Fotokémia a természetben Szakácsné Molnár Mária Dr. Herzfeld Rozália 1988
Vizsgálatok az izokinolin sorban Kovács Attila Dr. Kóbor Jenő 1988
Húsipari minőségellenőrzés Lőrinczy Árpád Dr. Berecz Árpádné 1987
Növényvédelem Nagyiván Ibolya Dr. Berecz Árpádné 1987
Kémiai oktatóprogramok Gyöngyösi Mihály Dr. Deák László 1987
Oktatóprogram kémiai számításokhoz Török Tünde Dr. Deák László 1987
Számítógépes programok az általános iskolai kémiaoktatáshoz Vojtek Éva Dr. Deák László 1987
Oldószerelegyek * 駻t駝駭ek meghat疵oz疽a a * 駸 a t駸mutat�kt Hegedűs Edit, Gergelyfi József Dr. Herzfeld RozáliaDr. Nagy Pál 1987
Egészséges életmódra nevelés az általános iskolában,... Tóth Éva, Nyiri Tiborné nincs meg 1987
Atommodellek Bahil Lajosné Gál Hajnalka ? 1986
Megtanítási program alkalmazása a 8. oszt. „Nemfémes”... Balassa Lászlóné ? 1986
Az ellenőrzés és értékelés különféle formáinak alkalmazása... Balogh Terézia Bari Róbert 1986
A tanulói kísérletek a kémiaoktatásban Borné Sarok Ágnes Bari Róbert 1986
Az előismeretek kigyűjtése a kémia tanításához matematika,... Bula Katalin ? 1986
Az ellenőrzés, értékelés különféle módszereinek alkalmazása... Csóti Lászlóné ? 1986
Fogalmak szerepének összehasonlítása a párhuzamos... Kopasz Mária ? 1986
Tanulókísérletek tapasztalatai Kószó Károlyné ? 1986
A kémiai reakciók sebességét befolyásoló tényezők Lehner Erika ? 1986
Az ionkötés és tanítása az általános iskolában Márki Sándorné ? 1986
A környezetvédelem problémái - talaj és víz vonatkozásában... Nyúl Istvánné ? 1986
Környezetvédelem, levegőszennyeződés Patajné Egerszegi Ilona ? 1986
A kovalens kötés és tanítása az általános iskolában Péntek Lászlóné ? 1986
Hazánk ásványi nyersanyagai és fontosabb kémia ipartelepei Szauer Erzsébet ? 1986
Redoxi reakciók értelmezése standard potenciál alapján és... Szüle Ferencné ? 1986
A kémia tanár képességfejlesztő tevékenysége,... Dr. Török Istvánné ? 1986
A kémia tanár pályairányító tevékenységének lehetőségei és... Varga Imréné ? 1986
Az értékekre való nevelés kérdései a nevelőotthoni... Zsom Lajosné ? 1986
Oldószerelegyek aciditási és bázicitási paraméterének... Mahler Hajnalka Dr. Nagy Pál 1986
Környezetvédelem (A Tisza vizének elemzése az ATIVIZIG... Meleg Anna Dr. Berecz Árpádné 1986
A Tisza alsó vidékének vízminősítése Rózsa Judit Dr. Berecz Árpádné 1986
Természettudományi fogalomgráf az általános iskola nem... Borka Katalin Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1986
Kémiai fogalomgráf az általános iskolai tananyagban Hadabás Ildikó Dr. Siposné dr. Kedves ÉvaBari Róbert 1986
A biokémia tárgyköréből mi az, amit általános iskolában... Kovács Andrásné Bialoskurski Kornélia ? 1986
Laboratóriumi és vegyipari műveletek végrehajtásához... Debreczeni Katalin Dr. Berecz Árpádné 1985
Az elektrokémiai korrózió rövid áttekintése, a korrózió... Rozgonyi Zoltán Dr. Berecz Árpádné 1985
Korszerű vegyipari termékek (Növényvédőszerek) Bognár Annamária Dr. Kóbor Jenő 1985
Oldószerelegyek aciditási és bázicitási paraméterének... Mahler Hajnalka Dr. Nagy PálDr. Herzfeld Rozália 1985
Tej és tejtermékek gyártástechnolóiája, vizsgálati módszerei Harton Anna Dr. Berecz Árpádné 1984
Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél Faragó Magdolna Dr. Nagy Pál 1984
A Dunántúli-középhegység ásványainak és kőzeteinek... Rajcsány Zsuzsanna Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1984