Title Author Supervisor Released
Mangánérctelepek Veres Mária Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1984
A tej feldolgozása és vizsgálati módszerei Krizsán Katalin Dr. Berecz Árpádné 1983
A szervetlen kémiai technológiai eljárások kidolgozóinak... Péterné Németh Tünde Dr. Berecz Árpádné 1983
Tej és tejtermékek gyártástechnológiája, vizsgálati... Kiss Anna Dr. Berecz Árpádné 1983
Biológiailag aktív szerves anyagok: Az interferonok Földeák Imréné Dr. Kóbor Jenő 1983
Kémiai technológiai folyamat leírása üzemi tapasztalat... Gulyás Györgyné Dr. Deák László 1983
Csoportmunka és a csoportmunka lehetőségei az általános... Kummer Jolán Bari Róbert 1983
Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél Faragó Magdolna Dr. Nagy Pál 1983
A reakciósebesség függésének vizsgálata az oldószer... Fekete János Dr. Nagy Pál 1983
A reakciósebesség függésének vizsgálata az... Feketéné Kovács Krisztina Dr. Nagy Pál 1983
Oldószerhatás vizgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél (3... Gulyás Irén Dr. Nagy Pál 1983
Halastavak szennyvízoxidációja Kondacs Jánosné Nagyné Várkonyi Katalin 1982
A magyarországi bauxitlelőhelyek összehasonlító elemzése Holecska Gyula Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1982
Huminsavakból oldószerekkel kivont frakciók infravörös... Tamásiné Mucsi Ágnes Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1982
Az algyői kőolajmező ásvány és réteg szerkezete Lengyel Mária Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1982
Oldószerhatás vizsgálata a szalicilidén-anilin... Karip Laura Dr. Nagy Pál 1982
Kvarkelmélet Pasek Gabriella Dr. Nagy Pál 1982
Magfúziós reakciók Visnyei Mária Dr. Nagy Pál 1982
Gyógyszeriparunk kialakulása és helyzete a 70-es években Kozma Imre Dr. Kóbor Jenő 1982
Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél Gulyás Irén Dr. Nagy Pál 1982
A kémiatanár órán kívüli munkája Sztankovánszki Anna Bari Róbert 1982
Módszerek, eszközök megválasztása a kémia tanításának... Zvolenszki Edit Bari Róbert 1982
A szénhidrogének mint energia­hordozók és vegyipari... Harmatosné Barna Mária Dr. Kóbor Jenő 1981
A paprika színanyagának meghatározása benzolos és... Tóth Margit Dr. Berecz Árpádné 1981
Huminsavak molekulasúly-eloszlásának meghatározása... Földes Judit Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1981
A MTA-OM Természettudományi Munkabizottság irányelvei... Tisóczky Mária Dr. Nagy Pál 1981
Kénalapú kénsavgyártás különös tekintettel a kettős kontakt... Horváthné Debreczeni Katalin Dr. Nagy Pál 1981
Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél Gulyás Irén Dr. Nagy Pál 1981
Tanári és tanulói kísérletek a 7. és 8. osztályos kémia... Tóth Mária Bari Róbert 1981
Sztereoidok, sztereoidanalógok: azaszteroidok. (Irodalmi... Bárány Margit Dr. Kóbor Jenő 1980
Szteroidok, azaszteroidok, a 8-azaszteroidok kutatásának... Szűcsné Kopasz Kinga Dr. Kóbor Jenő 1980
Furfurol gyártás folyamán keletkező szennyvíz vizsgálata Szegszárdi Emese Dr. Kóbor Jenő 1980
Az aromás Schiff-bázisok amincseréjének kinetikai... Tóth Mária Dr. Nag yPál? 1980
Munkalapok a 7. osztályos kémia tanításához Árvai János Bari Róbert 1980
A környezetvédelem kérdései az általános iskolai... Tóth Györgyné Bari Róbert 1980
Kémia szakköri anyag 8. osztály számára Borgulya Györgyi Bari Róbert 1980
Oktatóprogramok készítése és alkalmazási lehetőségei a 7.... Lóki Andrásné Dr. Deák László 1980
Oktatóprogram alkalmazása a kémia tanításában. Ionkötés,... Steinmacher Lászlóné Dr. Deák László 1980
Elemek és atomok Bogár Józsefné Dr. Deák László 1980
A különböző talajok tápanyagforgalma Császár István Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1979
Oktatófilm készítése és felhasználása a laboratóriumi... Terjéki Anna Dr. Deák László 1979
Oktatóprogramok készítése és alkalmazási lehetőségei a 7.... Vermes Miklós Dr. Deák László 1979
Az aminoalkoholok Fleschné Machán Irma Dr. Kóbor Jenő 1979
A makói vízgazdálkodás kémiai problémái Nagy György Katalin Dr. Nagy Pál 1979
Legfontosabb tüzelőanyagaink a szén, kőolaj, földgáz Németh Rózsa Dr. Nagy Pál 1979
Tanuló-kísérletóra a szakmunkásképző iskolai oktatásban Harza Rozália Bari Róbert 1979
Tartósítás és tartósítószerek meghatározása a konzerviparban Sipos Ferencné Dr. Nagy Pál 1979
Radioaktív izotópok alkalmazása Kocsis Irén Dr. Nagy Pál 1979
Dialektika a kémiában Kurgyisné Szarka Emília Dr. Rigó Jázon 1979
A húslisztgyártás technológiája és minőségi ellenőrzése Szabó Ágnes Dr. Nagy Pál 1979