Title Author Supervisor Released
Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok az izokinolin... Vasas Katalin Dr. Kóbor Jenő 1978
A lángállóheveder gyártástechnológiája a Taurus gumigyár... Molnár Mária Dr. Nagy Pál 1978
Az oktatás korszerűsítése Zolna Katalin Deák László 1978
Programozott oktatás: A lineáris és elágazó programokról Buvár Etelka Deák László 1978
Az üzemi gyógyszeripari technológia oktatás módszertani... Csabai Csaba Dr. Kóbor Jenő 1978
Néhány szerves kémiai folyamat technológiai problémáinak... Csanda Zsófia Dr. Kóbor Jenő 1978
Oktatócsomag a laboratóriumi gyakorlaton Terjéki Anna Dr. Deák László 1978
A porcelángyártás technológiája a FIM Alföldi... Laták Éva Dr. Nagy Pál 1978
Amincsere vizsgálata Schiff-bázis komplexeknél Kocsis Ágnes Dr. Nagy Pál 1978
Amincsere vizsgálata az anilin gyűrűn szubsztituált 2-... Kerekes Emőke Dr. Nagy Pál 1978
A látható és ultraibolya fényelnyelés vizsgálata az anilin... Orosz Ferenc Dr. Nagy Pál 1978
Irodalmi áttekintés az alkaloidokról, különös tekintettel... Szűrszabó Erzsébet Dr. Kóbor Jenő 1978
Az élelmiszerek szénhidráttartalmának meghatározása kémiai... Renner Ferencné Dr. Kóbor Jenő 1978
Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok az izokinolin... Vasas Katalin Dr. Kóbor Jenő 1978
Gondolkodáslélektani és logikai vizsgálatok a kémia... Szende Hilda Bari Róbert 1978
Bisz-szaliciliden-orto-fenilén-diamin és benzil-amin... Bárkányi Éva Dr. Nagy Pál 1977
Az antibiotikumok, különös tekintettel a penicillinre Kadocsa Lászlóné Dr. Kóbor Jenő 1977
Elágazásos oktatóprogram alkalmazhatósága az általános... Sikesdi Rozália Deák László 1977
Elágazásos programok alkalmazása az általános iskola 8.... Rónyai Etelka Deák László 1977
Oktatóprogram az általános iskolai kémia szakkörön Germán Istvánné Müller Ibolya Deák László 1977
A kémia tanítása gépi programok segítségével Herpainé Pál Edith Deák László 1977
Papain szerkezete, hatásmechanizmusa és gyakorlati... Sáska Ágnes Dr. Kóbor Jenő 1977
Papaverin-gyártás elméleti kérdéseinek ismertetése,... Gyulai Péter Dr. Kóbor Jenő 1977
Szubsztituens-hatás vizsgálata a Schiff-bázisok... Sápi Tiborné Székely Zsuzsanna Dr. Nagy Pál 1977
Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok az izokinolin... Tóthné Domján Gabriella Dr. Kóbor Jenő 1977
Az általános iskolai kísérleti kémia tananyag... Tímár Ágnes Bari Róbert 1977
A szaktantermi tanítás pedagógiai vonatkozásai Pap Lajos Bari Róbert 1977
Tanulói aktivitás kibontakozása a kémia órán Vasas Katalin Bari Róbert 1977
Tanári demonstárciós kísérletek szervezése és kivitelezése... Tiszaváry Márta Bari Róbert 1977
Üzemi gyakorlatok szerepe és módszertani kérdései a... Bácsfalvi Béla Dr. Kóbor Jenő 1977
Korszerűsítési törekvések az általános iskolai oktatásban (... Szabó Etelka Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1976
Programozott oktatás Szabó Eszter Deák László 1976
A Cahn-Ingold-Prelog konvenció Katona János Deák László 1976
Karbamid-formaldehid polikondenzációs műgyanták előállítása... Tanács Valéria Deák László 1976
A huminsavak vezetőképességének vizsgálata Szőriné Kis Gabriella Dr .Sipos Sándorné 1976
Tantervjavaslat kémiából az általános iskolák számára Pap AndrásnéFáy Ildikó ? 1976
Korszerű szemlélet és természettudományi koordináció az... Antal Imre Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1976
Az üveggyártás nyersanyagai, szerepük az üvegek... Alhegyi Gézáné Dr. Nagy Pál 1976
Elágazásos oktatóprogramok alkalmazásának összehasonlító... Sikesdi Rozália Deák László 1976
Szubsztituens-hatás vizsgálata a Schiff-bázisok... Szőri Mihály Dr. Nagy PálHerzfeld Rozália 1976
Hidrogénkötés Hegedűs Mihály Dr. Nagy Pál 1976
Vizsgálatok az 1,2-diszubsztituált-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-... Jakab Tamás Dr. Kóbor Jenő 1976
Huminsavak néhány kolloid-kémiai sajátosságának... Gombos Erzsébet Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1976
Szubsztituált azetidino-izokinolinok szintézise Jakab Tamás nincs meg 1976
A gázkromatográfiás vizsgálatokról Dr. Kurpé LászlónéSzauer Márta Dr. Pettkó Emma(SZOTE) 1976
Magyarország műanyagipara Kassowitz Artúrné Dr. Kóbor Jenő 1976
A gyógyszergyártó szakmunkástanulók laboratóriumi... Csákvári Ivánné Bari Róbert 1976
Kémiai egyenletek tanítása az általános iskolában Barta Mária Bari Róbert 1976
Karbamid-formaldehid polikondenzációs műgyanták előállítása... Tanács Valéria Deák László 1976
Természettudományos alapszemlélet alakulása a filozófia és... Petrik Olga Bari Róbert 1976