Title Author Supervisor Released
Feladatlapos ellenőrzés alkalmazása a kémia tanításában Pintér Jánosné Makó Ágnes ? 1976
Feladatlapok alkalmazhatóságának kérdései különböző típusú... Beregszászy Zoltánné Bari RóbertVida Mihályné 1976
Fogalmak bevezetése és fejlesztése az általános iskolai... Nagyné Barta Vilma Bari Róbert 1976
Laboratóriumi gyakorlat: a szervetlen preparátum készítése... Varga J. Lászlóné Bari Róbert 1976
A gyapjú, mint fehérje alapú szálasanyag cisztin, cisztein... Melján Aranka Dr. Kóbor Jenő 1976
Prosztaglandinok Vörösné Beszédes Veronika Dr Kóbor Jenő 1976
Enzimek szerkezete és működése Nyirádi Klára Dr Kóbor Jenő 1976
Kromatográfiás eljárások festékanyagok elválasztására Szauer Erzsébet Dr Kóbor Jenő 1976
Polimerizációs műanyagok, PVC Zsigmond Anna Dr Kóbor Jenő 1976
A kémia tanításának története hazánkban Asztalos Ágnes ? 1975
Társasjáték a kémia tanulásához Dudik IstvánnéBartók Erzsébet Éva ? 1975
Huminsav előállítása Kalenda Gabriella ? 1975
Korszerűségre törekvés az általános iskolai kémiatanításban Koller Ágnes ? 1975
Benzal-o-aminofenol származékok fém komplexeinek... Morvai Erzsébet Dr. Nagy Pál 1975
Schiff-bázis komplexek amincseréjének kinetikai vizsgálata Polusin Erika Dr. Nagy PálHerzfeld Rozália 1975
Koncentrációs lehetőségek az általános iskolai kémia és... Szász Julianna ? 1975
Gyorsul az idő - figyelek rá tantárgyam, illetve a tanítási... Tóth Veronika Bari Róbert 1975
„Feladatlapok felhasználásának néhány lehetősége az... Széll Péter Bari Róbert? 1975
Mikróba-eredetű tejalvasztó enzimkészítmény... Dányi Katalin Dr. Kóbor Jenő 1975
Az alumínium hidrogéntartalmának olvasztásos vákuum-... Magyar Melinda Dr. Nagy Pál 1975
A kromogén előhívás a színesfényképezésben Bodnár Sándor Deák László 1974
A politechnikai nevelés néhány lehetősége az általános... Bartha Magdolna Bari Róbert 1974
Magyarország ásványi nyersanyagai Moravusz Éva ? 1974
Schiff-bázisok elnyelési színképe Ambrus Rozália Dr. Nagy Pál 1974
Elágazásos programok az általános iskolában Gyülvészi Piroska2 db Deák László 1974
Az elemfogalom kialakulása, fejlődése. Általános iskolai... Másli Margit ? 1974
Munkára nevelés kémia órán Lékó Ilona Bari Róbert 1974
Az általános iskolai kémiaoktatás hatékonyságának néhány... Meskó Katalin ? 1974
A benzál-anilin hidroxil-amin-hidrokloriddal lejátszódó... Puskás Eszter Dr. Nagy Pál 1974
A programozott oktatás lehetőségei a felsőfokú kémia... Gyülvészi Piroska Dr. Siposné dr. Kedves Éva 1974
Műanyagok petrolkémiai bázison történő előállítása, különös... Lévai Ferencné Dr. Kóbor Jenő 1974
Tanulók önálló munkájának megvalósítása az általános... Szabó Margit Bari Róbert 1974
A tanulók önellenőrzésének megvalósítása a differenciált... Szabó Margit Dévényi Istvánné szakvezető 1974
2-naftilidén-anilin és benzil-amin reakciójának vizsgálata Pintér Zsuzsanna Dr. Nagy Pál 1974
Műszálgyártás - különös tekintettel a hazai vonatkozásaira - Farkas András Dr. Kóbor Jenő 1973
Vegyszeres gyomirtás (különös tekintettel a hazai... Király Béla Dr. Kóbor Jenő 1973
Sav-bázis titrálások elméletének programozása Szabó Sándorné ? 1973
A gyomirtás mint a mezőgazdaság kemizálásának egyik... Buza Katalin Dr. Kóbor Jenő 1973
A morfin Kis Mária ? 1973
A huminsavak vizsgálata Hárs Erzsébet ? 1973
A magyar bauxit ásványai összsetételének timföldgyártási... Faragó Gézáné Dr. Kóbor Jenő 1973
Zinter magnezit gyártástechnológiája Gulyás Ágnes ? 1973
Izokinolinvázas vegyületek nukleofilitásának vizsgálata... Varga Dudás Mihály Dr. Kóbor Jenő 1973
Nagyenergiájú foszfátészterek meghatározása egymás mellett... Marton Jánosné Gallé Mariann Dr. Kóbor Jenő? 1973
A teofillin- és koffein-8-ecetsav-etilészter szintézise és... Deák László Dr. Kóbor Jenő 1973
A benzál-anilin amincseréjének kinetikai vizsgálata Puskás Eszter és Törőcsik Ibolya Dr. Nagy Pál 1973
A fényképezés Kiss Márta ? 1973
Adatok a Szegedi Tanárképző Főiskolai Kémiai Tanszékének és... Nagy Tiborné Szőke Péterné ? 1973
A tanulóknak az általános iskola felsőtagozatában élővilág... Horváth Mária Dr. Nagy Pál 1972
A salétromsavgyártás technológiájának történeti áttekintése Kónya Ilona Dr. Nagy Pál 1972