KeMoMo-QSAR 2011

2011. június 16-án és 17-én
Szegeden az MTA SZAB Székházának (Szeged, Somogyi u. 7.)
I. em. Nagyteremben az
MTA SZAB Kemometria és Molekulamodellezés Munkabizottsága,

és az
MKE QSAR és Modellezési Szakcsoport
közös tudományos ülést rendez KeMoMo-QSAR 2011 szimpózium néven.


A szimpózium programja:

 


Megnyitó

2011. június 16. 10:00-10:10


Elméleti Kémiai Szekció
2011. június 16. 10:10-11:10     Üléselnök: Ferenczy György


Paragi G., Szolomájer J., Batta Gy., C. Fonseca Guerra, F.M. Bickelhaupt, Kele Z., Pádár P., Kupihár Z., Kovács L. (MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, Amszterdami Szabadegyetem Elméleti Kémia Tanszék):


A 3-metilxantin vegyület quadruplex képző tulajdonságának számítógépes, preparatív és analitikai vizsgálata


Szőri Milán, Jójárt Balázs, Izsák Róbert, Szőri Kornél, Csizmadia G. Imre, Viskolcz Béla (SZTE Kémia és Kémiai Informatika Tanszék):


A kémiai evolúció kiválasztási szabályai. Lehetséges magyarázat a glicin prebiotikus óceánban való felhalmozódására


Michael Owen, Milán Szőri, Balázs Jójárt, István Komáromi, Imre G. Csizmadia, Béla Viskolcz (SZTE Kémia és Kémiai Informatika Tanszék):


Theoretical study on the peptide radicals


30 perc szünet


Kemometriai Szekció

2011. június 16. 11:40-12:40     Üléselnök: Héberger Károly


Németh Zsolt (Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet):


Állapotfüggő korreláció koncepció


Rácz Anita, Elek János, Héberger Károly, Rajkó Róbert, Lengyel Adrienn (Debreceni Egyetem, Analab Kft., MTA KK, Szegedi Tudományegyetem):


Az Árpád-korban és a Vegyesházi-királyok korában vert pénzérmék röntgenfluoreszcenciás elemösszetétel vizsgálata és az adatok statisztikai elemzése


Rajkó Róbert, Rácz Anita, Elek János, Héberger Károly, Lengyel Adrienn (Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Analab Kft., MTA KK):


MCR-ALS alkalmazása az Árpád-kortól a Vegyesházi-királyokig vert pénzérmék röntgenfluoreszcenciás elemösszetétel adatainak kiértékelésére


Ebédszünet

Fehérjemodellezési Szekció

2011. június 16. 14:00-15:20     Üléselnök: Keserű György Miklós

Karancsiné Menyhárd Dóra (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium):


NO/O2 kiválasztó mechanizmusok hem-fehérjék esetében. Vizsgálatok molekuladinamikai szimulációval


Gellért Ákos, Balázs Ervin (MTA MGKI):


Az uborka mozaik vírus 2b fehérje C-terminális domén szerkezeti stabilizálásához Mg(II) ion koordináció szükséges


Komáromi István, Muszbek László (DE OEC Klinikai Kutató Központ, MTA-DE Haemostasis, Thrombosis és Vascularis Biológiai Kutatócsoport):


A XIII-as véralvadási faktor aktiválódása; in silico kísérletek


Násztor Zoltán, Penke Botond, Bogár Ferenc (MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet):


Kaotróp és kozmotróp sók hatása a Trp-cage minifehérje szerkezetére


30 perc szünet


Termodinamikai Szekció

2011. június 16. 15:50-16:50     Üléselnök: Lopata Antal


Ferenczy György (Chinoin Zrt.):


A gyógyszerjelöltek kötődési termodinamikája


Keserű György Miklós (Richter Gedeon Nyrt.):


A gyógyszerjelöltek termodinamikai optimálása


Poszter Szekció

Sztakó Mihály, Berkesi Ottó, Körtvelyesi Tamas: (SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék):


Aromaticitási skálák heteroatomot tartalmazó gyűrűs molekulákban


Szimpózium Vacsora

Vacsorával egybekötött baráti beszélgetés

2011. június 16. 18:30


Kemometriai Szekció

2011. június 17. 10:00-11:00     Üléselnök: Rajkó Róbert


Héberger Károly (MTA Kémiai Kutatóközpont):


Policiklusos aromás szénhidrogének retenciós indexeit előrejelző modellek értékelése. A rangszámkülönbségek összegén alapuló és a pár-korrelációs módszer összehasonlítása


Kemény Sándor, Lopata Antal (BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, StatSoft Hungary Kft.):


Hogyan használjuk vizuális intelligenciánkat a problémák okainak földerítésére?


Tóth Gergely, Balogh Bertalan (ELTE Kémiai Intézet):


Időfüggő keresztkorreláció vizsgálata statisztikai teszttel és alkalmazása légszennyezettségi adatokra


30 perc szünet


Molekulamodellezési Szekció

2011. június 17. 11:30-12:30     Üléselnök: Körtvélyesi Tamás


Tarcsay Ákos, Keserű György Miklós (Richter Gedeon Nyrt.):


Gyógyszervegyületek hERG csatorna gátlásának in silico predikciója


Lopata Anna, Takács Enikõ, Jójárt Balázs, Leveles Ibolya, Viskolcz Béla, Vértessy G. Beáta, Tóth Judit (MTA Enzimológiai Intézet, SZTE Kémia és Kémiai Informatika Tanszék):


Az EDTA, mint a dUTPáz enzim inhibitora


Hazai Eszter (VirtuaDrug Kft.):


Dokkolás alapú SVM kismolekulák P-glycoprotein szubsztrát tulajdonságának jóslására


Zárszó

2011. június 17. 12:30-12:40