KeMoMo-QSAR 2012

2012. szeptember 20-án és 21-én
Szegeden az MTA SZAB Székházának (Szeged, Somogyi u. 7.)
I. em. 110. termében az
MTA SZAB Kemometria és Molekulamodellezés Munkabizottsága,
és az
MKE QSAR és Modellezési Szakcsoport
közös tudományos ülést rendez KeMoMo-QSAR 2011 szimpózium néven.


 A szimpózium programja:

 

 Fehérjemodellezési szekció
2012. szeptember 20. 10:10-11:10 Üléselnök: Ferenczy György

Jójárt Balázs, Fiser Béla, Csizmadia G. Imre, Viskolcz Béla (SZTE Kémiai Informatika Tanszék, Department of Chemistry, University of Toronto): Glicin gyök hatása a Trp-cage szerkezeti elemeire – molekuláris dinamikai szimuláció

 Násztor Zoltán, Bartha Ferenc, Fábián László, Leitgeb Balázs, Dér András, Bogár Ferenc (SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, MTA SZBK Biofizikai Intézet, MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport): A Hofmeister effektus számítógépes modellezése

 Karancsiné Menyhárd Dóra, Kiss-Szemán Anna, Orgován Zoltán, Szamosi Ilona, Polgár László, Harmat Veronika (MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport): Oligopeptidáz enzimek vizsgálata molekulamodellezési módszerekkel

 20 perc szünet

Kemometriai szekció
2012. szeptember 20. 11:30-12:50 Üléselnök: Rajkó Róbert

 Rajkó Róbert, Yu Zheng (SZTE Mérnöki Kar Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet): Egy új, gyorsabb nem-negatív legkisebb négyzetes becslést megvalósító algoritmus

 Horváth Dezső, Tóth Ágota (SZTE TTIK Fizikai Kémia Tanszék): Diffúzióvezérelt instabilitás ionos rendszerben

 Tarcsay Ákos, Balogh György Tibor, Keserű György (Richter Gedeon): pKa előrejelző alkalmazások összehasonlítása gyógyszerkémiai adatkészleten

 Rácz Anita, Elek János, Nemes Zoltán (Debreceni Egyetem): Feltárhat-e rejtett összefüggéseket egy római kori sírkőről röntgenfluoreszcenciás elemanalízis adatok főkomponens-elemzése?

 Ebédszünet

Fehérjemodellezési szekció
2012. szeptember 20. 14:00-15:20 Üléselnök: Körtvélyesi Tamás

 Mucs Dániel, Fekete Attila, Muszbek László, Komáromi István (DE OEC Klinikai Kutatócsoport, MTA-DE Vascularis Biológiai, Thrombosis és Haemostasis Kutatócsoport): Gerinces transzglutaminázok aktiválódását kísérő konformációs átmenet; in silico kísérletek

 Gellért Ákos, Salánki Katalin, Tombácz Kata, Tuboly Tamás, Balázs Ervin (MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar): Növényi vírus alapú állatgyógyászati vakcina fejlesztése

 Kovács Bertalan, Jákli Imre, Perczel András (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport): Másodlagos szerkezeti elemek azonosítása szerkezeti adatbázisokban

 Hudáky Ilona, Karancsiné Menyhárd Dóra, Papp Dóra, Perczel András (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport): Foldamerek konformációs és NMR spektroszkópiai jellemzése

 20 perc szünet

Elméleti kémiai szekció
2012. szeptember 20. 15:40-16:40 Üléselnök: Paragi Gábor

 Kelemen Zsolt, Nyulászi László (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék): Karbén organokatalizált hidridtranszfer reakció vizsgálata

 Krámos Balázs, Oláh Julianna (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék): Enolizáció vizsgálata a humán aromatáz nevű enzimben

 Papp Dóra, Rovó Petra, Földes Tamás, Jákli Imre, Perczel András (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport): Aromás-anion kölcsönhatás vizsgálata kvantumkémiai módszerekkel

 20 perc szünet

Elméleti kémiai / QM/MM szekció
2012. szeptember 20. 17:00-17:40 Üléselnök: Keserű György

 Ferenczy György (MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport): Új eljárások hibrid kvantum mechanikai/molekula mechanikai rendszerek hullámfüggvényének számításra

 Fekete Attila, Muszbek László, Komáromi István (DE OEC Klinikai Kutatócsoport, MTA-DE Vascularis Biológiai, Thrombosis és Haemostasis Kutatócsoport): A papain proteolitikus reakciójának tanulmányozása hibrid QM/MM (ONIOM) módszerrel

 Poppe László, Pilbák Sarolta, Farkas Ödön, Bánóczi Gergely, Kovács Klaudia, Vértessy G. Beáta (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, ELTE Szerves Kémiai Tanszék, BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, MTA TTK Enzimológiai Intézet): A MIO-tartalmú liázok és mutázok hőstabilitása és működési mechanizmusa - Homológia modellezés és QM/MM vizsgálatok

Szimpózium vacsora
2012. szeptember 20. 18:30

Elméleti kémiai / termodinamikai szekció
2012. szeptember 21. 9:00-10:00 Üléselnök: Komáromi István

Stirling András (MTA TTK): Reakciók szabadenergiafelszínének vizsgálata

 Fiser Béla, Jójárt Balázs, Szőri Milán, Csizmadia G. Imre, Viskolcz Béla (SZTE Kémiai Informatika Tanszék, Department of Chemistry, University of Toronto): A glutation szerkezeti jellemzőinek vizsgálata

 Paragi Gábor, Kovács Lajos, F. Matthias Bickelhaupt, Célia Fonseca Guerra (MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, Amszterdami Szabadegyetem Elméleti Kémia Tanszék): A 3-metilxantin és 9-metilguanin önszerveződő rendszereinek vizsgálata

 20 perc szünet

Gyógyszertervezési és molekulamodellezési szekció
2012. szeptember 21. 10:20-11:20 Üléselnök: Lopata Antal

 Nemes Zoltán, Szokol Bálint, Illyés Eszter, Szántai Kis Csaba, Horváth Zoltán, Greff Zoltán, Markó Péter, Ed E.Moret, Stefan Harmsen, Robbert J. Kok, Kéri György, ŐrfiLászló (Semmelweis Egyetem, Vichem Chemie, Utrecht University): Kináz inhibitorok in silico és in vitro vizsgálata

 Kiss Róbert (mcule.com): Ingyenesen elérhető kémiai adatbázisok minőségének vizsgálata

 Mándi Attila, Kurtán Tibor, Evert Jan Baerends, Valentin Paul Nicu (Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszék, Theoretical Chemistry, Vrije Universiteit Amsterdam): Flexibilis glüko- és mannopiranozil diszulfidok konformációs és CD vizsgálata

 Zárszó

2012. szeptember 21. 11:20-11:30