KeMoMo-QSAR 2014

 

  2014. május 22-én és 23-án
Szegeden az MTA SZAB Székházában (Szeged, Somogyi u. 7.)
az
MTA SZAB Kemometria és Molekulamodellezés Munkabizottsága,
és az
MKE Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztályának QSAR és Modellezési Szakcsoportja
közös tudományos ülést rendezett KeMoMo-QSAR 2014 szimpózium néven.


  A szimpózium programja:

 

  Megnyitó
2014. május 22. 10:00-10:10

 Kemometriai szekció
2014. május 22. 10:10-11:10     Üléselnök: Rajkó Róbert

  John H. Kalivas, Héberger Károly, Erik Andries (Pocatellói Állami Egyetem, MTA TTK): Kalibrációs módszerek összehasonlítása a modelleket minősítő paraméterek rangsorolásával

  Rácz Anita, Fodor Marietta, Héberger Károly (MTA TTK AKI): Változókiválasztás - avagy legális út regressziós modellek javítására

  Szebegyinszki Flóra, Elek János (DE Gyógyszerésztudományi Kar, Science Port Kft.): Glikopeptid-típusú antibiotikum bázis és hidroklorid-só formáinak infravörös spektroszkópiás azonosítása és osztályozása

  10 perc szünet

  Elméleti kémiai szekció
2014. május 22. 11:20-12:00     Üléselnök: Viskolcz Béla

  Benedek Zsolt, Szilvási Tibor (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék): Szililének alkalmazhatósága átmenetifém katalitikus reakciókban

  Kristyán Sándor (MTA TTK AKI Biológiai Nanokémiai Kutatócsoport): Variációs számítás általános sűrűség funkcionállal az elektronikus Schrödinger egyenlet alapállapotának direkt megoldására: Egy recept az ön-konzisztens megoldásra

 Ebédszünet

 Molekuladinamikai szekció
2014. május 22. 13:00-14:00     Üléselnök: Gellért Ákos

 Fekete Attila, Gindele Réka, Bereczky Zsuzsanna, Komáromi István (DE ÁOK Klinikai Kutató Központ, MTA-DE Vascularis biológia, thrombosis-haemostasis Kutatócsoport): Az antithrombin L273P mutációjának lehetséges szerkezeti következményei; molekuláris szimulációs kísérletek

 Tóth László, Fekete Attila, Komáromi István (DE ÁOK Klinikai Kutató Központ, MTA-DE Vascularis biológia, thrombosis-haemostasis Kutatócsoport): Az antithrombin dinamikus tulajdonságai molekuladinamikai szimulációk alapján

 Gáspári Zoltán, Fizil Ádám, Batta Gyula (PPKE ITK, DE TTK Szerves Kémiai Tanszék): Mérésekkel és számításokkal egy gombaellenes fehérje rejtett élete nyomában

 20 perc szünet

 Fehérjemodellezési szekció
2014. május 22. 14:20-15:00     Üléselnök: Gáspári Zoltán

 Gellért Ákos, Pósa Tímea (MTA ATK Mezőgazdasági Intézet): Fehérje-fehérje dokkolás használata egy növényvirológiai jelenség magyarázatához

 Násztor Zoltán, Bogár Ferenc (MTA SZBK Biofizikai Intézet, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport): A NaF és a NaClO4 sók hatása a Trp-cage minifehérje hőstabilitására

 10 perc szünet

 Gyógyszertervezési szekció
2014. május 22. 15:20-16:40     Üléselnök: Perczel András

  * Keserű György Miklós (MTA TTK): Ligandumhatékonysági indexek a gyógyszerkutatásban

  Bajusz Dávid, Ferenczy György, Keserű György Miklós (MTA TTK SZKI Gyógyszerkémiai Kutatócsoport): Új, szelektív Janus kináz inhibítorok azonosítása virtuális szűréssel

  Bánóczi Gergely, Bata Zsófia, Szabó Csongor, Hornyánszky Gábor, Farkas Ödön, Poppe László (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, ELTE Szerves Kémiai Tanszék): Aromás aminosav C-N liázok enzim-szubsztrát kölcsönhatásai – kísérlet, modellezés és azok határai

 20 perc szünet

 Fehérjemodellezési szekció
2014. május 22. 17:00-18:20     Üléselnök: Keserű György Miklós

 * Perczel András (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport): Structure and Stability of β-Peptide Foldamers: Towards a Rational Design

 Jákli Imre, Móricz Attila, Papp Dóra, Hudáky Ilona, Juhász György, Perczel András (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport): Nem-klasszikus inter- és intramolekuláris kölcsönhatások vizsgálata NBO módszerrel

  Karancsiné Menyhárd Dóra, Stráner Pál, Perczel András, Tory Kálmán (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport): Molekuláris mechanizmus egy öröklődési rendellenesség mögött: a podocin dimerizációjának vizsgálata

 Szimpózium vacsora

2014. május 22. 19:00

  Theoretical Chemistry & Chemometrics Session (English talks)
2014. május 23. 8:30-9:50     Üléselnök: Csizmadia Imre

  Rácz Anita, Fodor Marietta, Héberger Károly (MTA TTK AKI): Változókiválasztás - avagy legális út regressziós modellek javítására

  Anita Rágyanszki a, Attila Surányi a, Imre G. Csizmadia a,b, András Kelemen c, Svend J. Knak Jensen d, Béla Viskolcz a (a Department of Chemical Informatics, University of Szeged, b Department of Chemistry, University of Toronto, c Department of Applied Informatics, University of Szeged, d Department of Chemistry, Aarhus University): Functional Analyses of 2D Conformational Potential Energy Surfaces

  Balázs Roósz a, Béla Viskolcz a, Mária Benkő b, Imre Dékány b, Tamás Körtvélyesi c (a Department of Chemical Informatics, University of Szeged, b MTA-SZTE Supramolecular and Nanostructured Materials Research Group of the HAS, c Department of Physical Chemistry and Material Sciences, University of Szeged): The Calculation of Adsorption Isotherms of Biosorbents with in silico Sequential Molecular Docking Methods

  János J. Szórád a, Eszter P. Faragó a,b, Anita Rágyanszki a, Franco A. Cimino P. a,c, Béla Fiser a, Michael C. Owen a,d, Balázs Jójárt a, Claudio A. Morgado c, Milán Szőri a, Svend J. Knak Jensen e, Imre G. Csizmadia a,f, Béla Viskolcz a (a Department of Chemical Informatics, University of Szeged, b Physico Chimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphére, Université Lille Nord de France, c Chemistry Department, Universidad Técnica Federico Santa María, d Multiscale Modelling Group, Forschungszentrum Jülich, e Department of Chemistry, Aarhus University, f Department of Chemistry, University of Toronto): A Theoretical Study of the Epimerization of Opiorphin Pentapeptide in the Presence of OH•/H2O2 Redox System

  Nematollah Omidikia, Hamid Abdollahi, Mohsen Kompany-Zareh, Róbert Rajkó (IASBS, Zanjan, Iran, SZTE MK): On Rotational Ambiguity in Parallel Profiles with Linear Dependences

 10 perc szünet

 Elméleti kémiai szekció
2014. május 23.10:00-11:00     Üléselnök: Körtvélyesi Tamás

 Papp Tamara, Kollár László, Kégl Tamás (PTE TTK Szervetlen Kémia Tanszék): Platinakatalizált aszimmetrikus hidroformilezés mechanizmusának számításos vizsgálata

 Kégl Tamás, Papp Tamara, Tollár Gábor, Kollár László (PTE TTK Szervetlen Kémia Tanszék): Szubsztituenshatás homogénkatalitikus karbonilezési reakciókban

 Stirling András (MTA TTK): Prebiotikus kémia pirit felszínen

 10 perc szünet

 Gyógyszertervezési szekció
2014. május 23. 11:10-12:10     Üléselnök: Ferenczy György

  Kelemen Ádám Andor, Ferenczy György, Keserű György Miklós (MTA TTK SZKI Gyógyszerkémiai Kutatócsoport): Aminerg GPCR célzott fragmenskönyvtár-tervezésre alkalmas fizikai-kémiai leíró alapú pontozási módszer

 Szöllősi Dániel (MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport, SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet): A cisztás fibrózis gyógyítását célzó Ivacaftor hátrányos hatásainak in silico és in vitro jellemzése

 Vass Márton, Keserű György Miklós, Schmidt Éva, Horti Ferenc (Richter Gedeon Nyrt.): Virtuális fragmens szűrési technikák aminerg G-fehérje kapcsolt receptorokon

 10 perc szünet

 Kemometriai szekció
2014. május 23. 12:20-13:20     Üléselnök: Héberger Károly

 Rajkó Róbert, Samira Beyramysoltan, Hamid Abdollahi (SZTE MK, IASBS, Zanjan, Iran): Újabb fejlesztések a függvényillesztés nélküli profilkinyerés kapcsán

 Herke Zoltán, Cserny Tibor, Magyar Balázs, Németh Zsolt István (NYME Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet): Inhibíciós és aktiválási mechanizmusok érzékelési lehetőségei környezetszennyező anyagok biodegradációs vizsgálatakor

  Németh Zsolt István (NYME Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet): Az állapotfüggő és a súlyponti korrelációk kapcsolata biológiai rendszerekben

 Zárszó
2014. május 23. 13:20-13:30