KeMoMo-QSAR 2015

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves munkatársait az MKE Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztályának QSAR és Modellezési Szakcsoportja és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Kemometria és Molekulamodellezés Munkabizottsága által szervezett kétnapos KeMoMo–QSAR 2015 szimpóziumra.

Helyszín és időpont:

SZTE JGYPK Főépület Tudáskapu, Kémia előadó (Szeged, Boldogasszony sgt. 6. 2. emelet)
2015. május 14. 10:00 órától május 15. 12:50 óráig

 

A szimpózium programja:

 

2015. május 14., csütörtök

 

10:00-10:15 Megnyitó, megemlékezés Körtvélyesi Tamásról

Elméleti Kémiai szekció

Üléselnök: Viskolcz Béla

10:15-10:30 Mezei Pál (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék):
A Diels-Alder reakciók pontos számítása és az intramolekuláris gyenge kölcsönhatások figyelembe vétele

10:30-10:45 Oláh Julianna (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék):
Izopropilmalát dehidrogenáz enzim reakciómechanizmusának felderítése QM/MM számítások segítségével

10:45-11:00 Szilvási Tibor (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék):
Homolitikus hidrogén aktiválás nemfémes vegyületekkel

11:00-11:15 Kiss Dóra Judit, Ferenczy György (MTA TTK):
Elektrosztatikus kölcsönhatások fragmens-fehérje komplexekben

11:15-11:30 Szünet

Kemometriai szekció

Üléselnök: Rajkó Róbert

11:30-11:45 Elek János, Rávai Péter (Science Port):
Fajtamézek NIR spektroszkópiás eredetvizsgálatának kérdései

11:45-12:00 Héberger Károly, Sipos László, Gere Attila (MTA TTK, Budapesti Corvinus Egyetem, Élemiszertudományi Kar):
A páronkénti korrelációs módszer és a modell összehasonlítás: A ”pont jó” skála tulajdonságváltozóinak hatása a kedveltségre

12:00-12:15 Rácz Anita, Fodor Marietta, Héberger Károly (MTA TTK, Budapesti Corvinus Egyetem, Élemiszertudományi Kar):
Energiaitalok egy kemometrikus szemével

12:15-13:30 Ebédszünet

Elméleti Kémiai szekció

Üléselnök: Bogár Ferenc

13:30-13:45 Nyulászi László (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék):
Szervetlen halogénvegyületek hidrolízisreakciói

13:45-14:00 Kristyán Sándor (MTA TTK):
Út a prímszám generátor felé: A 2ab+a+b és 6k1k2 +/-k1 +/-k2 szelektáló függvények érdekes tulajdonsága, valamint egy nézőpont, ahonnan a prímszámok eloszlása nem hibaszerű

14:00-14:15 Paragi Gábor, Kupihár Zoltán, Kovács Lajos (MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet):
Pirimidin származékok quadruplex komplexei

14:15-14:30 Szünet

Molekuladokkolási szekció

Üléselnök: Csizmadia G. Imre

14:30-14:45 Kelemen Ádám Andor, Kiss Róbert, Ferenczy György, Keserű György Miklós (MTA TTK):
Ligandum- és szerkezet alapú módszerek aminerg GPCR célzott fragmenskönyvtárak tervezésére

14:45-15:00 Dürvanger Zsolt, Karancsiné Menyhárd Dóra (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport):
A MASP-2 és peptid-inhibitorok kölcsönhatása: konformációs szelekció, indukált illeszkedés

15:00-15:15 Bajusz Dávid, Ferenczy György, Keserű György Miklós (MTA TTK):
Janus kináz inhibitorok azonosítása virtuális szűréssel

15:15-15:30 Bata Zsófia, Vida Lilla, Bánóczi Gergely, Friedrich Hammerschmidt, Vértessy G. Beáta, Poppe László (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, University of Vienna, MTA TTK Enzimológiai Intézet):
Új típusú MIO enzim inhibitorok számításos és kísérletes vizsgálata

15:30-15:45 Szünet

Fehérjemodellezési szekció

Üléselnök: Keserű György Miklós

15:45-16:00 Gellért Ákos (MTA ATK Mezőgazdasági Kutatóintézet):
Molekulamodellezési módszerek alkalmazása virológiai kutatásokban

16:00-16:15 Batta Gyula, Fizil Ádám, Gáspári Zoltán, Barna Teréz, Florentine Marx (DE Szerves Kémiai Tanszék, DE Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék, PPKE ITK, Innsbruck Medical University):
Gerjesztett fehérje állapotok, "ahogy az NMR nem látja"

16:15-16:30 Hetényi Csaba, Jeszenői Norbert, Bálint Mónika, Horváth István (ELTE Genetikai Tanszék):
Fehérjék hidrátszerkezete: modellezzem vagy mérjem?

16:30-16:45 Szünet

Molekuladinamikai szekció

Üléselnök: Jójárt Balázs

16:45-17:00 Hegedűs Tamás (MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport):
A PAS domének dinamikájának szerepe a ligandum felismerésben

17:00-17:15 Vass Márton, Hugo Gutiérrez-de-Terán, Mauricio Esguerra, Keserű György Miklós (Richter Gedeon, Uppsala University, MTA TTK):
Dopamin D3 receptor ligandumok kötődési szabadentalpia becslése FEP módszerrel

17:15-17:30 Fekete Attila, Balogh Gábor, Tóth László, Komáromi István (MTA-DE Vascularis Biológia, Thrombosis-Haemostasis Kutatócsoport):
Hogyan értelmezhető az antitrombin alap szerin proteáz gátló potenciálja?

17:30-17:45 Fábián Balázs, Szőri Milán, Jedlovszky Pál (BME, SZTE Kémiai Informatika Tanszék):
Az élet a legjobb méreg

17:45-18:00 Fábián Balázs, Darvas Mária, Sylvain Picaud, Jedlovszky Pál, Marcello Sega (BME):
Lipid-anesztetikum rendszerek tanulmányozása számítógépes szimulációval

19:00- Szimpózium-vacsora

 

2015. május 15., péntek

 

Molekuladokkolási szekció

Üléselnök: Ferenczy György

9:15-9:30 Balogh Balázs (SE Szerves Vegytani Intézet):
A Schrödinger kovalens dokkolással szerzett tapasztalataink

9:30-9:45 Jójart Balázs, Fiser Béla, Müller László, Viskolcz Béla (SZTE Kémiai Informatika Tanszék):
MoDyDB - csak egy újabb adatbázis?

9:45-10:00 Bogár Ferenc, Paragi Gábor, Schuster Ildikó, Gyebrovszki Andrea, Fülöp Lívia (MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet):
Prolinban gazdag peptidek kötődése az APBB1 fehérje WW doménjén

10:00-10:15 Szünet

Fehérjemodellezési szekció

Üléselnök: Komáromi István

10:15-10:30 Farkas Viktor, Jákli Imre, Perczel András (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport):
Mi húzódik meg a minifehérjék szokatlan termostabilitásának a hátterében? A Trp-kalitka stabilizáló hatásának vizsgálata kiroptikai spektroszkópiai módszerekkel

10:30-10:45 Gáspári Zoltán, Dobson László, Nyitray László (PPKE ITK, ELTE Biokémiai Tanszék):
A magányos hélix és a coiled coil esete az RNS-kötő multimerrel

10:45-11:00 Szünet

Kemometriai szekció

Üléselnök: Héberger Károly

11:00-11:15 Rajkó Róbert, Hamid Abdollahi, Samira Beyramysoltan, Nematollah Omidikia (SZTE Folyamatmérnöki Intézet, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran):
Adaton alapuló egyértelmű felbontás definíciója és kimutatása bilineáris (két-utas (-módú)) kémiai mérések kiértékelése során

11:15-11:30 Tóth Gergely, Papp Gábor (ELTE Fizikai Kémiai Tanszék):
Test-training felosztás allokációja hálópontos módszerekkel

11:30-11:45 Szünet

Elméleti Kémiai szekció

Üléselnök: Szőri Milán

11:45-12:00 Fiser Béla, Juan M. Cuerva, Enrique e Gómez-Bengoa (University of the Basque Country/UPV-EHU, SZTE Kémiai Informatika Tanszék, University of Granada):
Baldwin’s Type Rules in Metal Catalysed Ring-Closure Reactions

12:00-12:15 Szórád János, Faragó Eszter, Rágyanszki Anita, Cimino Franco, Fiser Béla, Owen Michael C, Jójárt Balázs, Morgado Claudio A, Szőri Milán, Jensen Svend J Knak, Csizmadia G. Imre, Viskolcz Béla (SZTE Kémiai Informatika Tanszék):
Looking for a needle in a haystack - the global minimum structure of opiorphin and its derivatives

12:15-12:30 Rágyanszki Anita (SZTE Kémiai Informatika Tanszék):
Analytical functional representation of quantum potential energy curves and surfaces (PhD Dissertation)

12:30-12:45 Bihari Tamás (MTA TTK):
Theoretical investigation of coupling reactions with iodonium salts

12:45-12:50 Zárszó

 

Üdvözlettel,

Dr. Lopata Antal
a QSAR és Modellezési Szakcsoport elnöke